Vijf colleges met als uitgangspunt een actuele tentoonstelling van een bekend kunstenaar.

LOUISE BOURGEOIS

Museum Voorlinden toont tot en met 17 mei 2020 het werk van Louise Bourgeois. Dat is een mooie aanleiding om haar werk nader te bekijken. Ook zal aandacht besteed worden aan andere vrouwelijke beeldhouwers van haar generatie. Zijn er overeenkomsten of verschillen waar te nemen?

JAN VAN EYCK

Het jaar 2020 wordt in Gent gevierd met de grootste Jan van Eyck (± 1390-1441) tentoonstelling ooit. De hofschilder van de Bourgondiërs geldt als de grote vernieuwer van de Zuid-Nederlandse schilderkunst. Genoeg materiaal voor een boeiende middag.

CHRISTO

In april 2020 zal Christo (1935) de Arc de Triomphe inpakken. Hoe is Christo ertoe gekomen om dergelijke spectaculaire projecten uit te voeren? Wat is de relatie met ontwikkelingen in de beeldende kunst? En zijn er nog meer ongewone kunstuitingen van hedendaagse kunstenaars? Op zondag 9 februari vertoont Filmhuis Doesburg een documentaire over Christo met de titel Walking on water. Een echte aanrader!

ALESSANDRO MENDINI

Alessandro Mendini (1931-2019) was de hoofdarchitect van het Groninger Museum. Tot en met 5 mei 2020 is er in hetzelfde museum een expositie te zien over zijn werk. De opvallende architectuur van het museum is uit een samenwerking met meerdere ontwerpers tot stand gekomen. Wie zijn dat en welke opvattingen over architectuur hebben tot dit resultaat geleid?

JAN MANKES EN DICK KET

De jong gestorven schilder Jan Mankes (1889- 1920) wordt door Museum More herdacht met een expositie van 10 april tot 30 augustus 2020. Hij was bij uitstek de schilder van “dichtbij huis”. Dat gold ook voor Dick Ket (1902-1940). Beiden kampten met gezondheidsproblemen die hen noopten bij huis te blijven. Er wordt gekeken naar de overeenkomsten en de verschillen in het werk en de persoon van beide kunstenaars.

Deze website gebruikt cookies maar alleen om de layout te optimaliseren.
Jammer genoeg accepteert uw browser geen cookies dus is de weergave mogelijk niet perfect.